لینک های دسترسی

ختم سفر بش به پاکستان


ريس جمهور بش بازديدش را از پاکستان که طي آن دو جانب ، با تداوم همکاري بر جنگ عليه دهشت افگني ، روابط ستراتيجيک خود را مجددا تصريح نمودند ، به پايان رسانيده است.

ريس جمهور بش ميگويد او و ريس جمهور پرويز مشرف ، چگونگئ شکست شبکۀ دهشت افگني القاعده را مورد بحث قرار دادند. جورج بش همچنان ميگويد عقيدۀ دارد که ريس جمهور مشرف به کشانيدن دهشت افگنان به عدالت هنوز هم تعهد داشته و اينکه بهترين طريقۀ شکست القاعده يکجاه ساختن به قول وي "استخبارات مناسب" ميباشد.

اين دو رهبر ميگويند ، در مورد يک تعداد زياد موضوعات به شمول اصلاحات در عرصۀ ديموکراسي در پاکستان صحبت نمودند. ريس جمهور بش گفته است ، ديموکراسي آيندۀ پاکستان را تشکيل ميدهد.

جنرال مشرف از مساعي حکومتش در آوردن اصلاحات ديموکراسي در پاکستان دفاع نموده و ميگويد در کشور حالا زنان و اقليت ها قدرت بيشتري دارند. او همچنان از نقش دو گانه ، يعني نقش سياسي و نظامي اش دفاع نموده و ميگويد طبق او قانون اساسئ پاکستان ، اين دو سمت را به عهده دارد.

پاکستان توقف آخر ريس جمهور در سفرش به جنوب آسيا بود که در آن هند و يک بازديد غير مترقبه از افغانستان نيز شامل بود.

XS
SM
MD
LG