لینک های دسترسی

مرگ يک سرباز دومي کانادا در يک واقعه روي جاده در افغانستان


قواي نظامي کاندا درافغانستان ميگويد يک عسکر دومي کانادائي از اثر جراحات وارده بر بدنش در يک حادثه روي جاده در سه روز قبل وفات کرد ر حاليکه عسکر اولي کاندائي که قبلاً با تبر مورد حمله قرار گرفت در وضع وخيم قراردارد .

قواي نظامي کانادا ميگويد تيموتي ولسن عسکرکاندائي ، امرزو صبح در يک شفاخانه نظامي ايالات متحده در جرمني بدرود حيات گفت . اواز جمله شش عسکر بود که بروز پنجشنبه هنگامي زخمي شدند که عراده زرهي شان درنزدکي شهرجنوبي قندهار چيه شد . يک عسکر کانادائي در محل جابجا هلاک گرديد .

در يک حادثه ديگر بروز شنبه بريدمن تريوور گريين حين ملاقات با رهبران قبايلي در قندهار با تبر شخص مهاجم بر ناحيه سراش مورد شديداً زخمي شد . عساکر کانادائي با گوله باري فرد مهاجم را بقتل رسانيدند .

کانادا حدود ۲۳۰۰ عسکر در قندهاردارد . اين عساکر طي چند ماه اخير چندين بار تحت حمله قرار گرفته اند .

XS
SM
MD
LG