لینک های دسترسی

حمله بريک مسجد عراق


پليس عراق ميگويد افراد مسلح بر يک مسجد سني ها در غرب بغداد حمله کرده حد اقل ۳ تن را کشته و لا اقل ۶ تن ديگر را زخمي ساخته اند .

مامورين پليس عراق ميگويند مهاجمين بر مسجد النور در اوايل امروز يکشنبه حمله کرده و با محافظين مسجد جنگيدند. آنها ميگويند افراد مسلح ملبس به يونيفورم نظامي بودند .

در يک انکشاف ديگر ، رئيس جمهور عراق بر ابراهيم الجعفري، صدراعظم آنکشور فشار وارد ميکند تا ازعهده خود استعفا دهد و ميگويد که اين عمل او براي وحدت ملي مردم عراق ممد واقع خواهد شد .

جلال طالباني رئيس جمهورعراق بروزشنبه گفت يک دور دوم صدارت صدراعظم شيعه عراق ممکن يک سد و مانع براي کشورش گردد.

صدراعظم عراق به خاطر عدم سعي براي ريشه کن ساختن خشونت ناشي از بم گذاري بر زيارتگاه عسکريه شيعييان به تاريخ ۲۲ فبروري، مورد انتقاد قرار گرفته است. در جنگ هاي فرقوي ناشي از آن صد ها تن جان شانراازد ست دادند .

XS
SM
MD
LG