لینک های دسترسی

بيش از ۱۲۰ نفر در زد وخوردها بين قواي پاکستاني وتندروان کشته شده اند


قواي پاکستان بحمايت هليکوپتر هاي توپدار روز دوشنبه به حمله عليۀ مواضع تندروان اسلامي در منطقۀ نيمه خود مختار قبايلي سرحد افغانستان ادامه داده اند و قواي نظامي مي گويد که ۱۹ تن از طرفداران طالبان کشته شده اند.

حکومت ميگويد که بشمول جنگهاي اخير بيش از ۱۲۰ جنگجوطي سه روز زد وخورد هاي شديد در منطقۀ منزوي وزيرستان شمالي کشته شده اند.

قواي نظامي مي گويد، که پنج عسکر نيز در جنگهايي که روز شنبه آغاز يافت کشته شده اند. جنگها زماني آغاز شد که تندروان بيک محل تفتيش امنيتي در شهر عمدۀ آن منطقه يعني ميران شاه حمله کرده و چندين عمارت حکومتي را تسخير نمودند. اردو قيود گشت وگذار را در آن شهر بعد از تصرف مجدد عمارات نافذ ساخت.

اين جنگها چند روز بعد از آن آغاز يافت که قواي امنيتي پاکستاني بيک کمپ تندروان که براي تربيۀ تندروان استفاده ميشد حمله کرد. بيش از ۴۰ جنگجوي خارجي و تندروان قبايلي در آن حمله در نزديک سرحد افغانستان کشته شدند.

XS
SM
MD
LG