لینک های دسترسی

ماليزيا بعد از دو سال، ممنوعيت توريد گوشت گاو از امريکا را به آنکشور رفع نموده است


مامورين ميگويند تمام گوشتي که از ايالات متحده به اندونيزيا وارد ميگردد بايد از مالداراني باشد که فارم آنها کمتر از سي ماه قدامت داشته باشد.

روزنامۀ ستار ماليزيا گزارش ميدهداين تحريم بخاطري رفع گرديده است تا کمبود گوشت گاو در آنکشوررفع گردد. ماليزيا توريد گوشت گاو را از کشور هاي آستراليا و زيلاند جديد سال گذشته بخاطري ممنوع قرار داد که حيوانات بطوراسلامي ذبح نميگرديدند.

ماليزيا بدنيال پيدا شدن مرض گاو ديوانه دريکي از فارم هاي مالداري در ايالت واشنگتن در سال ۲۰۰۳ ، بر توريدات گوشت از ايالات متحده تحريم وضع نمود.

XS
SM
MD
LG