لینک های دسترسی

دو انفجار شهر مقدس هند را تکان داد


مقامات درايالت شمالي اتراپراديش هند ميگويند که حد اقل چهار نفر در جريان دو انفجار جداگانه در شهر مقدس ويراناسي هند کشته شده اند

مقامات ميگويند يک انفجار معبد هندوان را در سنگت موچن صورت گرفت که باعث هلاکت چهار نفر و جراحات دوازده تن ديگر شد

انها ميگويند که انفجار ديگري در قطار آهن شهر رخ داد که معلوم نشد تلفاتي از ان رونما شده است يا نه

پوليس ويراناسي سعي ميکند دريابد که چه علتي باعث اين انفجارات گرديده است

XS
SM
MD
LG