لینک های دسترسی

پاکستان سعي ميکند تا در منطقه نا آرام قبائلي نظم وقانون برقرار نمايد


يک آرامش نسبي در منطقه قبائلي نيمه خود مختار در شمالغرب پاکستان رونما شده است که در آنجا جنگ بين قواي امنيتي و تندروان دران منطقه ۱۲۰ تن کشته شدند

حکومت ميگويد عساکرآن کنترول منطقه را در ميران شاه ، شهر عمده ان اياللت را بدست اورده که طي جنگ هاي شديد از روز شنبه به اين طرف صدمات شديد برداشته است

مذاکره بين موي سفيدان قبائل و نمايندگان تندروان ادامه دارد

روز دوشنبه در شهر قيود بر گشت وگزار نافذ گرديد اما با وصف انهم باشندگان شهر از تشدد هاي بيشتر از منطقه فرار کرده اند

هليکوپتر هاي توپدار پاکستاني بروز دوشنبه در بخشهاي از وزيرستان شمالي در نزديکي سرحد افغانستان مواضع تندروان را بمبارد کرد . نطاق هاي اردو ميگويند که ۱۹ تن از جنگجويان طرفدار طالبان کشته شده اند که تعداد تلفات را در جريان سه روز تصادمات شديد به ۱۲۰ تن رسانيده است

XS
SM
MD
LG