لینک های دسترسی

آستراليا با بهبود روابط تجارتي با هند جدي ميباشد


جان هاورد صدراعظم آستراليا ميگويد که کشورش تعهد نموده با هند روابط تجارتي خود را درحالي توسعه دهد که شرکت هاي هردو کشور يک سلسله قرارداد هاي را به امضا رسانيدند جان هاورد به رهبران تجارت در شهر بمبي گفت که استراليا در مورد بهبود مناسبات تجارتي با هند جدي است

وي اظهار نمود که توسعه قشر متوسط در هند و يک تعداد از کشور هاي آسيايي ، مسير تجارت را از اروپا و ايالات متحده بجانب انکشورمتمايل ساخته است

وي گفت که در دهه آينده اين فعاليت هاي اقتصادي به شرق و هند که مرکز انست متوجه خواهد بود

هند و آستراليا بروز دوشنبه موافقت نامه هاي را در امور همکاري دفاعي ، تجارت ، خدمات هوايي و تحقيات علمي ، به امضا رسانيدند اما جان هاورد تقاضاي هند را مبني بر از بين بردن تعزيرات فروش يورانيوم بدنبال معامله هند و ايالات متحده ، نپذيرفت.

XS
SM
MD
LG