لینک های دسترسی

صدراعظم کانادا تعهد کرد که قوايش را در افغانستان حفظ خواهد کرد


ستيفن هارپر صدراعظم کانادا ميگويد، آن کشور قوايش را از افغانستان باوجود در خواستهاي مخالفت بان وبحث روي آن موضوع از افغانستان خارج نخواهد کرد.

هارپر روز سه شنبه گفت بحث روي اين تعبيه قواي آن کشور را ضعيف ساخته وآنها را در خطر قرار خواهد داد.

کانادا دو هزار وسه صد عسکردر قندهار بحيث بخشي از قواي ناتو دارد که اصلاً قرار بود بعد از مدت کوتاهي خارج نمايد. اما مامورين نظامي ميگويند بازگشت قوا شايد معطل شود.

در جريان چند هفتۀ گذشته دو عسکر کانادايي طي حادثات ترافيکي و يک تن ديگر آنها در اثر حمله بوي توسط يک تبر کشته شدند. ده عسکر کانادايي و يک ديپلومات آن از سال ۲۰۰۱ بدين سو تلف شده اند.

XS
SM
MD
LG