لینک های دسترسی

حملات راکتي از طرف تندروان بر قواي امنيتي پاکستان


تندروان در پاکستان، در منطقهُ نزديک سرحد با افغانستان، جايئکه شاهد جنگ هاي شديد در هفته هاي اخير بوده است، بر قواي امنيتي راکت شليک نموده اند.

مقامات امنيتي مي گويند، تندروان پايگاه هاي نظامي را صبح امروز در خارج شهر (ميران علي)، واقع در منطقهُ وزيرستان شمالي مورد حمله قرار دادند. حد اقل يک عسکر شبه نظامي زخمي گرديده است.

در حاليکه عساکر حکومتي با استفاده از اسلحۀ سنگين در صدد ريشه کن ساختن تندرواني ميباشند که با القاعده ارتباط دارند ، هزاران نفر از ساکنين منطقه آنجا را ترک نموده اند.

به روز سه شنبه تندروان بر موتر حامل (زهير اسلام) يک مامور وزيرستان شمالي حمله نموده، محافظش را به قتل رساندند.

از روز شنبه به اينطرف، در اثر جنگ ها بين طرفين، يکصد و بيست تندرو و پنج عسکر کشته شده است.

XS
SM
MD
LG