لینک های دسترسی

کاناليزا رايس وزير امور خارجۀ ايالات متحده ميگويد شايد ايران بحيث مشکل درجه يک براي ايالات متحده مطرح شود


خانم رايس در گواهي به يک کميسيون سناي ايالات متحده روز پنجشنبه خاطر نشان ساخت که حکومت در مورد پروگرام ذروي ايران، حمايت آن کشور ازدهشت افگني و بيانات خصمانۀ رهبران ايران نگران است. ساعاتي قبل، آيت الله خامنه اي، رهبر عالي ايران گفت کشورش پيشرفت در تکنالوژي ذروي را متوقف نخواهد ساخت.

در عين زمان حکومت بوش يکبار ديگربرموقف آنکشورتأکيد ورزيد که در مرحلۀ اول مذاکرات شوراي امنيت روي پروگرام ذروي ايران، خواهان تعزيرات بر آنکشور نخواهد شد. اما مک للن نطاق قصر سفيد گفت که ايالات متحده انتظار يک بيانيه قوي از جانب شوراي امنيت را دارد که بصورت بسيار واضح تصريح نمايد مامورين ايراني به چه کار هاي ضرورت دارند تا انجام بدهند.

XS
SM
MD
LG