لینک های دسترسی

يک محکمه در پاکستان دوکتوراني را که بخاطر علايق شان با القاعده زنداني شده بودند، آزاد کرد


يک محکمه در پاکستان رهائي دو دوکتوري را هدايت داد که بخاطر کمک با تندروان مربوط به القاعده به هفت سال زندان محکوم شده بودند.

يک وکيل مدافع اين دوکتوران، که هردو برادر هستند، گفت يک کميتۀ شامل دو قاضي در محکمۀ عالي سند امروز حکم سال گذشتۀ يک محکمۀ پائين تر را رد کرده و هدايت داد اين دوکتوران آزاد شوند.

مدعي العموم ميگويد حکومت حکم محکمه را بررسي ميکند و ممکن است استيناف طلب شود. سال گذشته يک محکمۀ ضد دهشت افگني در کراچي، مرکز ولايت سند اين دوکتوران را در پناه دادن و تداوي تندروان زخمي و همچنان جمع آوري پول براي فعاليت هاي شان مقصر دانسته بود. اين دو برادر در ماۀ جون سال ۲۰۰۴ به تعقيب سؤ قصد عليۀ قوماندان وقت قول اردوي کراچي، توقيف شده بودند.

اين دوکتوران ميگويند که صرف کساني را که در جنگ در افغانستان زخمي ميشدند، تداوي ميکردند.

XS
SM
MD
LG