لینک های دسترسی

قواي پاکستاني قيود بر گشت وگذار را در وزيرستان شمالي کاهش دادند


عساکر پاکستاني در قبال تصادمات مهلک شش روزه که باعث قتل ۱۲۰ تندرو شد، قيود بر گشت و گزار را در منطقۀ قبايلي وزيرستان شمالي در نزديک سرحد افغانستان، کاهش داده اند.

اين تصادمات بعد ازان که قواي شبۀ نظامي بمنظور اخراج تندروان خارجي القاعده و طالب که در بين مردم محل که با آنها همدردي داشتند پنهان شده بودند ، تحريک گرديد. پنج عسکر در اين زد خورد ها کشته شدند.

مقامات ميگويند يک مقدار زياد اسلحۀ خفيفه و ثقيله و آلات مخابره را ضبط کرده اند. آنها ميگويند آنها بر يک اقامتگاه دهشت افگنان حمله کردند و نه تندر رو بشمول چند خارجي را دتسگير کردند. امام مولوي عبدلخالق رهبر ادعا شدۀ آنها فرار کرد.

بروز جمعه، بعد ازانکه اردو راۀ عمده را باز کرد، افراد قبايلي ايکه در جريان جنگهاي شديد فرار کرده بودند بمنازل خود در ميران شاه بازگشتند.

مقامات همچنان قيود چهار روزه بر گشت و گزار را رفع کردند تا مردم بتوانند براي اداي نماز جمعه بمساجد بروند.

XS
SM
MD
LG