لینک های دسترسی

قتل چهارعسکرامريکا در افغانستان


قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان تاييد کرده است که چهار عسکر امريکائ در انفجاربم تعبه شده در کنار يک جاده درکنر کشته شده اند. دريک بياينه نظامي گفته شد که عراده زرهي اين عساکر ، امروز يکشنبه بيک آله منفجره تصادم کرده است .

XS
SM
MD
LG