لینک های دسترسی

شدت عمل درپايتخت عراق


مامورين عراقي ميگويند در يک سلسله حملات در بغداد در ساعات قبل بر از سرگيري محاکمه صدام حسين رهبر سابق عراق ۱۱ تن هلاک شدند

مقامات ميگويند بم تعبيه شده در کناريک جاده مزدحم بغداد ، که هدف آن يک گروه از افراد پليس آن کشور بود، شش تن را هلاک ساخته است ، و اصابت يک گلوله هاوان بر يک عمارت در ناحيه شرقي بغداد دو تن ديگررا هلاک ساخته است .

زياده از ۲۰ تن بشمول چدين نعسکر عراقي درحملات مختلف کشته شده اندد .

اين حملات فقط ساعاتي قبل بر اينکه محاکمه صدام حسين و هفت تن از همکارانش ازسرگرفته شود بعمل آمده است . . مامورين محکمه مي گويند قراراست مدعي عليه ها امروز اداي شهادت کنند و شهودي را در دفاع ازخودشان احضار نمايند .

گفته ميشود امکان دارد صدام براي چندين روزي که ساير مدعي عليها يک بيک در برابر قاضي آورده ميشوند درمحکمه حاضر نگردد .

صدام مواجه به محکوم شدن به جرايم عليه بشريت ناشي از قتل تقريباً ۱۵۰ تن از دهاتيان عراقي بدنبال يک حادثه سوقصد عليه خوداش در سپتامبر ۱۹۸۲ است .

XS
SM
MD
LG