لینک های دسترسی

تقاضاي رئيس جمهور چين براي قواي نظامي قوي جهت تضمين حاکميت  ملي آن کشور


هوجينتاو رئيس جمهور چين هفته ها بعد از آنکه رئيس جمهور تايوان از توحيد مجدد با خاک اَصلي چين دوري جست، از نيرو نظامي چين خواست نيروي محاربوي آن کشور را براي حفظ تماميت ارضي چين تزئيد بخشند .

وسايل نشراتي رسمي چين امروز يکشنبه گفتند هوجينتاو به رهبران نظامي چين گفت چين بايد بدفاع از حاکميت و امنيت خود رجحان اشد دهد و خودرا براي مبارزات نظامي آماده سازد .

رئيس جمهور چين اظهار کرد چين بايد سعي بليغ کند ظرفيت و توانائي قواي مسلح خودرا براي رسيدگي به بحرانات ، نگهداري صلح ، محدود نگهداشتن دايره جنگ ها و کسب پيروزي در جنگ هاي محتمله بهبودي بخشد .

اواخر ماه قبل، چن شوي بيان رئيس جمهور تايوان تصميم گرفت تمويل شوراي توحيد مجدد را متوقف ساخته و خطوط اساسي توحيد چين را فسخ کند. هوجينتاو رئيس جمهور چين رئيس جمهور تايوان را متهم به برداشت گام خطرناک در جهت استنقللال آن جزيره کرد .

XS
SM
MD
LG