لینک های دسترسی

انفجار در چين


در يک انفجار در جنوب چين که يک عمارت سه طبقه ئيي هرا بخاک هموار ساخته است نه تن هلاک و چهار تن زخمي شده اند . گذارشهاي منابع دولتي چين حاکسيت اين انفجار بروز شنبه در ناحيه لي منطقه خود مختار کوانگشوي چين رخداده است . سيين هوا ميگويد در اين واقعه هفت تن جابجا هلاک و دو تن ديبگر در يک شفاخانه مرده اند .

دليل اين انفجار تحت مطلعه و تحقق ه قرار گرفته است .

XS
SM
MD
LG