لینک های دسترسی

بيانات فرستادۀ ملل متحد درمورد تهديد طالبان در افغانستان


نمايندۀ ملل متحد در افغانستان ميگويد، تهديد عمده در افغانستان جنبش طالبان است که سازمان دهي مجدد شده باشد.

تام کينگز روز سه شنبه در محضر شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد گفت چالش عمدۀ افغانستان جلوگيري از سازمان دهي مجدد طالبان است که امنيت را در سرتاسرکشور تهديد ميکند. کينيگز اذعان نمود که اطلاعات استخباراتي درمورد قوت طلبان محدود است اما تا کنون تمام رهبران آن گروه دستگير نشده اند و مردم در امتداد سرحد پاکستان وافغانستان محليکه که جنگجويان طالب مخفي شده اند هنوز از آنها مي ترسند.

قواي تحت رهبري ايالات متحده در سال ۲۰۰۱ طالبان را از قدرت برانداخت. تهاجم عليۀ قواي طالبان بعد از آن براه افتاد که آن رژيم بنياد گرا از تسليم دادن اسامه بن لادن رهبر القاعده بدنبال حملات دهشت افگني ۱۱ سپتمبر بر ايالات متحده خود داري کرد.

در اوايل هفته تندروان مظنون طالب بيک پوستۀ پليس در شهر قندهار حمله کرده پنج فرد پليس را به قتل رسانيدند. پنج تندر رو نيز کشته شدند. در اين زد وخورد سه ساعته شش فرد پليس زخمي گرديدند.

همچنان مامورين امنيتي ميگويند که طالبان مظنون روز سه شنبه در نزديک سرحد پاکستان بالاي محمد ظاهر يک مامور حکومتي حمله کرده و وي را به قتل رسانيدند. در تبادلۀ آتش محمد ظاهر ويکي از حمله کنندگان بضرب گلوله از پا در آورده شدند و يک تندرو نيز زخمي شده است .

XS
SM
MD
LG