لینک های دسترسی

بين  افغانستان وپاکستان خدمات امتحاني بس را براه انداختند


افغانستان و پاکستان قبل از آغاز رسمي مجوزۀ خدمات بس بين دو کشور در اواسط ماه اپريل، امروز چهارشنبه اولين سفر امتحاني از دو سفر را از فراز سرحد اجرا کردند.

يک بس افغانستان که مامورين محلي حکومتي را حمل ميکرد امروز شهر جلال آباد را ترک نمود و چهار ساعت بعد تر به شهر سرحدي پشاور پاکستان مواصلت کرد.

قرار است يک آزمايش باز گشت بس روز جمعه صورت گيرد که از پشاور تا جلال آباد خواهد بود.

دو ماه بعد تر يک ارتباط ديگر بس بين شهرکويتۀ پاکستان وشهر قندهار برقرار خواهد شد.

اين سفر امتحاني باوجود تشنجات اخير بين اين دو همسايه روي موضوع تشدد هاي دو طرف سرحد و دهشت افگني صورت گرفت. کابل گفته بود که اطلاعات استخباراتي اي در اختيار دارد که ميرساند طالبان و دهشت افگنان القاعده در پاکستان مخفي شده اند و آزادانه ميتوانند رفت و آمد نمايند. اسلام آباد اين اطلاعات افغانستان را کهنه و نادرست خوانده گفته است که انتقاد از پاکستان قصدي و يک دسيسۀ ماهرانه ميباشد.

XS
SM
MD
LG