لینک های دسترسی

از هند دعوت شد تا در پروژۀ پايپ لاين ترکمنستان شامل شود


افغانستان، پاکستان و ترکمنستان از هند رسماً دعوت کرده اند تا در پروژۀ پنج مليارد دالري پايپ لاين گاز اشتراک کند.

به هند سه ماه وقت داده شده تصميم اتخاذ کند تا سه کشور و بانک انکشاف آسيائي با تعديل چهارچوب توافق، پروژه را براه اندازند.

مقامات پاکستاني ميگويند هند منحيث ناظر در مذاکرات سه جانبه اشتراک کرده است و آنها ميگويند يک پاسخ واضح از هند قبل از آغاز مطالعات عملي بودن پروژه حتمي است.

اين دعوتنامه بهند در حالي بعمل آمد که مامورين هند و پاکستان مذاکرات مقدماتي را در تهران در مورد يک پايپ لاين گاز از ايران بهند، از طريق پاکستان، تکميل نمودند.

ايران نرخ گاز را پيشنهاد کرد ولي هند و پاکستان گفتند براي مشوره بوقت ضرورت دارند. جلسۀ آينده بتاريخ ۳۰ اپريل در اسلام آباد داير خواهد شد.

XS
SM
MD
LG