لینک های دسترسی

يک قوماندان امنيۀ سابق در جنوب افغانستان کشته شد


در جنوب افغانستان افراد مسلح سوار بر موترسيکل يک قوماندان امنيۀ سابق را کشتند و در شمال شرق، در يک کاروان نظامي قواي حافظ صلح انفجاري رخ داد.

پوليس ميگويد عبدالله خان ديروز بعد از ظهر در ولايت زابل در داخل موترش کشته شد. پوليس ميگويد دو مرد مسلح ناشناس سوار بر يک موتر سيکل بر موتر عبدالله خان گلوله باري کرده و متعاقباً فرار نمودند.

انگيزۀ قتل عبدالله خان که ۱۸ ماه قبل از عهدۀ قومانداني امنيۀ ولايت زابل برطرف گرديده بود، معلوم نيست. پوليس شش طالب مظنون را دستگير کرده ولي معلوم نيست که آنها در خشونت هاي اخير در منطقه دست داشته اند يانه.

در عين زمان، يک بم کنار جاده در ولايت بدخشان در داخل کاروان قواي حافظ صلح ناتو انفجار نموده يک موتر را خساره مند ساخت ولي تلفات يا جراحاتي ببار نياورد.

XS
SM
MD
LG