لینک های دسترسی

اجساد چهار گروگان يافت شد و پنج فرد پوليس افغاني کشته شدند


در داخل کارواني که اجساد چهار تبعۀ اختطاف شدۀ مقدونيه را انتقال ميدادند، بمي منفجر شده و پنج فرد پوليس افغاني را بقتل رسانيد.

مقامات محلي ميگويند پوليس اجساد چهار مقدونيه اي را بدست آورد که طالبان بروز شنبۀ گذشته اختطاف کرده بودند ولي در اثناي اين عمليات بمي منفجر شده پنج فرد پوليس را کشته و سه تن ديگر را زخمي ساخت.

مامورين گفتند اجساد گروگانان در منطقه اي بين ولايات قندهار و هلمند يافت شد.

پوليس به ولسوالي ميوند که اجساد دران يافت شده رفت و در راۀ بازگشت يک بم کنار جاده به يکي از عراده جات اصابت کرد.

چند روز بعد از اختطاف کسي که خود را سخنگوي طالبان معرفي ميکرد گفت که چهار گروگان افغان آزاد گرديد ولي خارجيان کشته شدند.

XS
SM
MD
LG