لینک های دسترسی

در ولايت بلوچستان پاکستان ماين يک نفر را کشت و انفجار بم ۴ نفر را مجروح ساخت


در ولايت بلوچستان پاکستان يک نفر از اثر انفجار ماين کشته و چهار تن از اثر انفجار بم مجروح شدند.

پوليس ميگويد ماين يک گاو کراچي را در يک شهر کوچک در جنوب شرق کويته منفجر ساخته و رانندۀ آنرا کشته است.

پوليس همچنان گفت از اثر انفجار بم در خارج يک دکان در شهرک ماچ واقع در ۳۵ کيلومتري جنوب شرق کويته، چهار نفر مجروح شدند.

يک انفجار بروز چهارشنبه در عين منطقه جريان برق را بهزاران خانه قطع کرد. در عين روز يک بم ديگر حد اقل هشت نفر را در يک بازار در کويته مجروح ساخت.

XS
SM
MD
LG