لینک های دسترسی

وقوع يک  حادثه محتمله ديگر از  مريضي يک انسان  ذريعه ويروس انفلوانزاي پرندگان


وزارت صحيحه مصر ميگويد يک مورد ديگر از ابتلای یک انسان را به ویروس انفلو انزاي پرندگان کشف کرده است .

وزارت صحيه مصر امروزیکشنه اعلام کرد که یک مرد جوان مصري از روز پنجشنبه بدين سو در اثر ناخوشي و مشاهده علايم مرض در يک شفاخانه بستري شده است .

وزارت صحيه مصر مي گويد اين مرد مصري يک مزرعه مرغداري داشت و يکتعداد از مرغان او در هفته قبل مرده اند.

اين گذارش به تعقيب مرگ يک زن مصري در هفته قبل داده شد که مصاب به ويروس نوع « اپچ ۵ ان ۱ » مولد انفلوانزاي پرندگان بود. مصردر ماه قبل کشف مرض انفلوانزي پرندگان را اعلام کرد .

ويروس انفلونزاي پرندگان تا کنون در بخش هاي ازاروپا ، افريقا و آسيا سرايت کرده و از سال ۲۰۰۳ بدين سو حدود ۱۰۰ تن را هلاک ساخته است . مامورين صحي هشدارداده اند که اين وايروس خاص ممکن است بيک وايروس تازه اي تبديل گردد که به سهولت در بين انسانها انتقال يافته و شيوع جهاني اين مرض رابار آورد .

XS
SM
MD
LG