لینک های دسترسی

قتل چهار فرد پليس طي يک حملۀ طالبان مظنون


مقامات افغانستان مي گويند جنگجويان مظنون طالب بالاي يک گزمۀ پليس در ولايت هلمند حمله کرده چهار فرد پليس را کشته اند.

مقامات ميگويند که اين حمله در جادۀ در ولسوالي کوهستاني موسي قلعه که بحيث يک مخفيگاه طالبان استفاده ميشود،براه افتاده است.

واقعۀامروز دوشنبه يکروز بعد از يک زد وخورد در ولايت همسايۀ قندهار صورت ميگيردکه طي آن حداقل دو فردپليس و يک تندرو کشته شدند.

درعين زمان تورن جنرال جم يانتس سخنگوي نظامي گفت هيچ مدرکي در دست نيست که گزارش هاي مطبوعاتي را که طالبان راکتهاي ضد طيارۀ ستنگر را بدست آورده اند تأييد کند. راکتهاي ستنگر توسط واشنگتن در اختيار مجاهدين افغانستان در جريان جنگ آنهاعليۀ تهاجم شوروي در افغانستان در سالهاي ۱۹۸۰ قرار داده شده بود.

نطاق گفت قواي نظامي امريکا در افغانستان در جستجوي آن راکتها بوده اند بخاطريکه موجوديت آن هم براي طيارات ملکي وهم نظامي خطرناک تلقي ميشود.


XS
SM
MD
LG