لینک های دسترسی

رئيس جمهور بش بخاطر سال نو هجري و نو روز پيامي صادر کرده است


جارج بش رئيس جمهور ايالات متحده به همه کسانيکه سال نو هجري ونو روز را تجليل ميکنند، پيام تبريکيۀ را صادر کرده است .

در يک بيانيۀ قصر سفيد ، رئيس جمهور امريکا نو روز راجشن تجليل از زندگي و فرصتي براي گذراندن وقت با خانواده و دوستان و لذت بردن از زيبايي طبيعت خوانده است .

رئيس جمهور امريکا بهترين تمنياتش را براي صلًح و خوشبختي مردم در سال نو ابراز داشته است .

امروز دوشنبه آغاز بهار، مصادف است با نو روز که توسط مردماني جشن گرفته ميشود که ريشه هاي ميراث فرهنگي آنها به ايران، افغانستان، پاکستان، آذربايجان ، عراق ، ترکيه وآسياي مرکزي ميرسد.


XS
SM
MD
LG