لینک های دسترسی

سفر صدراعظم بنگلاديش به هند


خانم خالده ضيا صدراعظم بنگلاديش جهت انجام يک سلسله مذاکرات بشمول همکاري در راه مبارزه با دهشت افگني در دهلي جديد است .

مامورين مي گويند قرار است خالده ضيا در جريان اين سفر سه روزه اش به هند، با من موهن سنگ صدْراعظم . عبدالکلام رئيس جمهور و سونيا گاندي رئيس حزب بر سر اقتدار کانگرس ملاقات نمايد. اين اولين سفر صدراعظم بنگلاديش به هند از زمان احراز قدرت در سال ۲۰۰۱ ميباشد.

دهلي جديد در مورد گروه هاي شورشي ضد هند اظهار نگراني کرده و ميگويد که از بنگلاديش عمل مينمايند. داکه فعاليت هاي تندرويي ماوراي سرحد را انکار کرده در عين زمان به سرکوبي هاي اخير که عليۀ تندروان اسلامي آن کشور که مسئول انفجارات بم در سرتاسر بنگلاديش شناخته ميشوند، اشاره ميکند.

توقع ميرود که هند همچنان نگراني هايش را دربارۀ مهاجرت هاي غيرقانوني بنگلاديشي ها به هند مطرح نمايد.

قرار است دو جانب خلاي رو به افزايش تجارت و شراکت در آب درياهايي را که بين دو کشور مشترک است مورد بحث قرار دهند.


XS
SM
MD
LG