لینک های دسترسی

تندروان يک برج راديو را در شمالغرب پاکستان منفجر ساختند


مامورين پاکستاني ميگويند تندروان مظنون اسلامي يک برج فرستندۀ راديو را در يک منطقۀ آشوبزدۀ قبايلي شمالغرب پاکستان منفجر ساختند.

مامورين امروز دوشنبه گفتند که تندروان اين برج را در ساعات قبل از طلوع آفتاب در منطقۀ وانه که شهرک عمده در وزيرستان جنوبي درسرحد افغانستان است از بين بردند.

مقامات ميگويند کسي در اين واقعۀ زخمي نشد اما استشين راديو نشراتش را معطل ساخت.

در جريان سه سال گذشته قواي امنيتي پاکستان در عمليات ضد دهشت افگني در وزيرستان شمالي وجنوبي مشغول بوده است که هدف آن دستگيري تندروان خارجي ميباشدکه با طالبان و يا القاعده ارتباط دارند.

طي يک آشوب ديگر بروز يکشنبه تندروان مظنون قبايلي در ايالت بلوچستان در جنوبغرب دو نفررا بضرب گلوله کشته ويک تن ديگر را زخمي ساختند.

بلوچستان داراي نفوس اندک صحنۀ حملات با استفاده از بم و راکت بوده است . مقامات همواره قبايلي هاي بلوچ نژاد را که خودمختاري وسيعتر و سهم بزرگتر منابع طبيعي منطقه را خواهان هستند، مسئول ميدانند.


XS
SM
MD
LG