لینک های دسترسی

جرمني و ايتاليه در بارۀ سرنوشت افغاني که به دين مسيحي رو آورده ابراز نگراني کرده است


جرمني همراه با ايتاليه در مورد گزارشهايي از داخل افغانستان ابراز نگراني کرده اند که يک تبعۀ افغان بخاطر آنکه مسيحي شده است به اعدام روبرو ميباشد.

فرانک والتر ستاينمر وزير خارجۀ جرمني امروز سه شنبه از مقامات افغانستان تقاضا نمود تا به آزادي مذهب در ٌآن کشور احترام نمايند.

قبلاً گيان فرانکو فيني وزير خارجۀ ايتاليه اين موضوع را با سفير افغانستان در روم مطرح نموده گفت که وي همچنان آماده است که اين مساله را با رهبران اتحاديۀ اروپايي در تلاشي براي نجات اين مرد، مطرح نمايد.

يک قاضي افغان بروز يکشنبه گفته بود که پليس مررافغان «عبدالرحمان» را بخاطري که مسيحي شده توقيف نموده واضافه کرده که باساس قوانين اسلامي اگر اين مرد نخواهد که دوباره مسلمان شود، به جزاي مرگ مواجه خواهد بود.

بروز دوشنبه نطاق وزارت خارجۀ امريکا گفت که اين قضيه از نزديک زير نظرميباشد. وي گفت که تحمل و آزادي ديني يکي از عناصر حتمي هرنوع ديموکراسي ميباشد. نطاق وزارت خارجۀ امريکا از مقامات افغانستان تقاضا کرد تا به اين قضيه با شفافيت و مطابق به حکم قانون رسيدگي نمايند.


XS
SM
MD
LG