لینک های دسترسی

کانفرانس مطبوعاتي رئيس جمهور امريکا


رئيس جمهور بش اين پيشنهادات را رد کرد که احتمال دارد تغيراتي را در کابينه خود وارد کند وي گفت که از مردميکه اطراف اورا گرفته اند راضي است

جارج بش اظهار نمود که اعضاي کابينه او با جنگ عراق ، اتهامات و موضوعات ديگر سروکار داشتند و انها هميشه کشور شانرا بالاتر از منافع شخصي شان قرار داده اند

وقتي از رئيس جمهور سوال شد که در همه پرسي ها يک تعداد کم امريکاييان از اجراات او حمايت ميکنند ، رئيس جمهور گفت که وي ميداند که امريکاييان نگران هستند که آيا ايالات متحده امريکا درجنگ عراق پيروز خواهد شد . رئيس جمهور علاوه کرد اما وي مي داند که پي آمد خروج قبل از وقت از عراق چه خواهد بود


XS
SM
MD
LG