لینک های دسترسی

ملل متحد مذاکرات بيشتر با ايران را تقاضا نموده است


شوراي امنيت ملل متحد قرار است امروز سه شنبه روي يک ستراتيژي جديد در مورد پروگرام ذروي ايران ، تشکيل جلسه بدهد

پنج عضو دائمي شوراي امنيت به اضافۀ ، جرمني روز دوشنبه در نيويارک جلسه نمود تا روي توافق دراين موضوع که در برابر اوضاع چه روشي را اختيار کنند بحث نمودند

اما نيکلس برنز معاون وزارت خارجه ايالات متحده امريکا گفت مذاکره کنندگان به وقت بيشتر ضرورت دارند تا بر ايران فشار وارد کنند که فعاليت هاي غني سازي يورانيوم خود را متوقف ساخته و مطابق به معيار هاي اداره بين المللي نيروي ذروي عمل کند. وي گفت توقع ندارد که شوراي امنيت ملل متحد امروز چنين بيانيه ايرا صادر نمايد

ايالات متحده ، برتانيه و فرانسه از اداره بين المللي نيروي ذروي ميخواهند تا موضوع پروگرام ذروي ايران را به شوراي امينت در جريان ۱۴ روز راجع سازد اما روسيه و چين طرفدار عجله در تقاضا ي اقدامات شديد نيستند و اين نگراني را دور ميسازد که تهران را وادار به خروج از پيمان عدم انتشار نيروي ذروي گرداند

XS
SM
MD
LG