لینک های دسترسی

رئيس جمهور افغانستان کابينه را ترميم کرد


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان ترميم کابينه را اعلام کرده و داکتر عبدالله، وزير خارجۀ ديرينۀ آن کشور را از فهرست وزرا خارج کرده است.

يک مشاور حامد کرزي ميگويد رنگين دادفر سپنتا، مشاور امور خارجۀ رئيس جمهور جانشين داکتر عبدالله ميشود. علت برطرفي داکتر عبدالله هنوز واضح نگرديده است.

ساير تغيرات شامل ثريا رهين صبح رنگ است که جانشين مسعوده جلال وزير امور زنان گرديد. زرار احمد مقبل که از ماۀ سپتمبر باينطرف کفيل وزارت داخله بود، بحيث وزير داخله تعيين گرديده است.

اين کابينۀ جديد که دران دو وزارت کمتر است، بايد از پارلمان راي اعتماد اخذ کند.


XS
SM
MD
LG