لینک های دسترسی

شخصي که بمسيحيت گرائيده شايد بخاطر تکليف رواني محاکمه نشود


مقامات محکمه در افغانستان ميگويند کسي که بخاطر گرائيدن به کيش مسيحيت با جزاي اعدام مواجه بود شايد بخاطر تکليف رواني محاکمه نشود.

مقامات امروز گفتند عبدالرحمن شايد تکليف رواني داشته باشد و روان شناسان اورا معاينه ميکنند. آنها ميگويند اگر دوکتوران او را از نقطۀ نظر رواني سالم نيابند دوسيه اش حفظ خواهد شد.

پوليس عبدالرحمن را بخاطر گرائيدن بمسيحيت توقيف کرده بود. باساس شريعت اگر او دوباره به اسلام رجوع نکند، اعدام خواهد شد.

آلمان، ايتاليا ، کانادا و ايالات متحده که منحيث متحدين ناتو در افغانستان عسکر دارند در مورد اين قضيه اظهار نگراني کرده و از حکومت کابل تقاضا کردند تا به آٌزادي مذهب احترام کند.

کاردينال کاتوليک آلمان آنرا يک نشانۀ تکان دهنده خوانده خواستار آزادي عبدالرحمن شد.

اما داکتر امين فرهنگ، وزير اقتصاد افغانستان انتقاد آنها را در مورد محاکمه رد کرد.

او گفت افراطيون براي جزاي اعدام اعمال فشار ميکنند ولي احتمال دارد عبدالرحمن کشته نشود.


XS
SM
MD
LG