لینک های دسترسی

احتجاجات عليۀ رئيس جمهور روسيۀ سفيد داخل چهارمين روز شد


صدها تن از فعالين مخالف حکومت در روسيۀ سفيد براي چهارمين روز عليۀ آنچه تقلب در انتخاب مجدد الکزاندر لوکاشنکو، رئيس جمهور ميپندارند، احتجاج ميکنند.

اجتماع در ميدان اکتوبر مينسک نسبت بهزاران نفري که ديروز بخاطر استماع بيانيۀ الکزاندر ملينکيويچ، رهبر مخالفين جمع شده بودند، کمتر بود. او از طرفداران خود تقاضا کرد که تا روز شنبه که يک اجتماع بزرگ مخالف حکومت در نظر گرفته شده، درانجا هر روز اجتماع کنند.

گزارش هاي امروزي حاکي بود که باوجود هواي منجمد در حدود ۶۰۰ نفر و تقريباً ۱۵ خيمه هنوز در ميدان باقي مانده است. فعالين مخالف حکومت ميگويند در اوائل امروز وقتي يکي از فعالين ميدان را ترک کرد هدف حملۀ پوليس قرار گرفت.

مقامات روسيۀ سفيد احتجاجات را تاثرآَور خوانده و رد نمودند. لوکاشنکو انتقادات خارجي را از راي گيري روز شنبه رد کرد که طبق ارقام رسمي با تعداد زياد آرا پيروز شده بود.

مامورين ايالات متحده و اروپا ميگويند انتخابات قلابي بود و هشدار ميدهند که عليۀ روسيۀ سفيد تعزيرات جديدي را تحت غور قرار داده اند.


XS
SM
MD
LG