لینک های دسترسی

مقامات روسيۀ سفيد پيروزي چشمگير لوکاشينکو را اعلام کردند


در حالي که احتجاجات ادامه دارد، مقامات در روسيۀ سفيد ارقام رسمي را منتشر ساخته اند که نشان ميدهد الکزاندر لوکاشينکو در انتخابات رياست جمهوري روز يکشنبه با ۸۳٪ آرا برنده شده است.

کميسيون مرکزي انتخابات امروز گفت الکزاندر ميلينکويچ با ۶٪ آرا نزديک ترين رقيب لوکاشينکو بود.

مظاهره چيان در مينسک پنج روز گذشته را در ميدان اکتوبر آن شهر سپري کرده عليۀ آنچه تقلب در انتخابات ميپندارند، احتجاج ميکنند. آنها منسوخ قرار دادن نتايج انتخابات را تقاضا ميکنند.

در واشنگتن، سخنگوي قصر سفيد امروز گفت ايالات متحده از مظاهرات مسالمت آميز ستايش کرده و از تقاضا براي انتخابات جديد پشتيباني مينمايد.

ايالات متحده با سازمان عفو بين المللي و گروۀ مراقب حقوق بشر پيوسته و از توقيف فعالين انتقاد کرده است.

مقامات محلي حقوق بشر ميگويند بيش از ۱۰۰ نفر در هفتۀ جاري توقيف شدند.


XS
SM
MD
LG