لینک های دسترسی

فهرست اعضای ستره محکمه و کابينۀ جديد افغانستان


اعلامیهء مطبوعاتی

چهار شنبه 2 حمل 1385 برابر با 22 مارچ 2006 میلادی رئیس جمهور حامدکرزی کابینه جدید و اعضای ستره محکمه را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرد.

کابل ، ارگ ریاست جمهوری: به تاسی از حکم فقره 11 ماده شصت و چهارم و مواد 71، 72 و فقره دوم ماده 161 قانون اساسی جمهوری افغانستان ، رئیس جمهوری افغانستان بعد از غور کابینه جدید و همچنان اعضای ستره محکمه را به اساس فقره 12 ماده 64 و مواد 117 و 118 و فقره 2 ماده 161 قانون اساسی تعیین و جهت تایید به ولسی جرگه جمهوری افغانستان ، معرفی نمود.

نام وزیر

نام وزارت

شماره

هدایت امین ارسلا

وزیر ارشد

1

دوکتور رنگین دادفر سپنتا

وزارت امور خارجه

2

سترجنرال عبدالرحیم وردک

وزارت دفاع ملی

3

انجنیر ضرار احمد مقبل

وزارت امور داخله

4

دوکتور انوارالحق احدی

وزارت مالیه

5

محمد سرور دانش

وزارت عدلیه

6

محمد حنیف اتمر

وزارت معارف

7

داکتر محمد اعظم دادفر

وزارت تحصیلات عالی

8

محمد اسماعیل خان

وزارت انرژی و آب

9

پوهاند نعمت الله شهرانی

وزارت حج و اوقاف

10

داکتر سهراب علی صفری

وزارت فواید عامه

11

دکتور سید مخدوم رهین

وزارت فرهنگ و جوانان

12

داکتر سید محمد امین فاطمی

وزارت صحت عامه

13

عبید الله رامین

وزارت زراعت و آبیاری

14

دکتور میر محمد امین فرهنگ

وزارت اقتصاد و کار

15

انجنیر ابراهیم عادل

وزارت معادن

16

امیرزی سنگین

وزارت مخابرات

17

داکتر محمد حیدر رضا

وزارت تجارت و صنایع

18

احسان ضیا

وزارت احیا و انکشاف دهات

19

نور محمد قرقین

وزارت شهدا، معلولین و امور اجتماعی

20

گل حسین احمدی

وزارت ترانسپورت و هوانوردی

21

داکتر ثریا رحیم صبحرنگ

وزارت امور زنان

22

استاد اکبر اکبر

وزارت عودت مهاجرین

23

محمد کریم براهوی

وزارت سرحدات

24

انجنیر محمد یوسف پشتون

وزارت انکشاف شهری

25

انجنیر حبیب الله قادری

وزارت مبارزه با مواد مخدر

26

لست اعضای ستره محکمه قرار ذیل است:

وظیفه

نام

شماره

قاضی القضات و رئیس ستره محکمه

شیخ الحدیث فضل الهادی شینواری

1

عضو ستره محکمه

محمد عمر مهمند

2

عضو ستره محکمه

مولوی محمد قاسم

3

عضو ستره محکمه

محمد قاسم هاشمزی

4

عضو ستره محکمه

محمد حسین روستایی

5

عضو ستره محکمه

شاه علی اصغر شهرستانی

6

عضو ستره محکمه

بهاو الدین بها

7

عضو ستره محکمه

عبدالرشید راشد

8

عضو ستره محکمه

محمد علیم نسیمی

9

نشر از دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

XS
SM
MD
LG