لینک های دسترسی

پاپ بندکت خواستار رحم بر افغاني شده که بمسيحيت گرائيده است


اسنا، آژانس خبرگزاري ايتاليه ميگويد پاپ بندکت از حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان خواستار شده تا آن مرد افغان را عفو کند که بخاطر گرايش به کيش مسيحيت با جزاي اعدام مقابل است.

گزارش حاکيست که اين التماس طي نامه اي توسط کاردينال انجلو سودانو، وزير خارجۀ پاپ مخابره شده است. درين نامه پاپ خواستار احترام بحقوق بشر شده که در مقدمۀ قانون اساسي جديد افغانستان درج است.

حامد کرزي بخاطر اين قضيۀ جنجال برانگيز تحت فشار روزافزون حکومات غربي قرار دارد. بعضي از گزارش ها حاکيست که حامد کرزي رئيس جمهور در يک جلسۀ اضطرراي مامورين ارشد روي اين موضوع در کابل اشتراک کرده است.

عبدالرحمن در هفتۀ جاري بخاطري توقيف شد که ۱۵ سال قبل بمسيحيت گرائيده بود. مامورين افغاني گفتند اگر او از روآوردن مجدد به اسلام امتناع ورزد، با جزاي اعدام مواجه خواهد شد.


XS
SM
MD
LG