لینک های دسترسی

در زدوخورد در پاکستان يک عسکر و سه تندرو کشته شدند


مامورين در جنوب غرب پاکستان ميگويند امروز يک عسکر حکومتي و سه تندرو کشته شدند و در يک واقعۀ جداگانه بمي در خارج اقامتگاۀ يک مقام حکومتي منفجر شد.

عساکر و دو تندرو طي تصادمي در نزديک شهرک سوي در ولايت ناآرام بلوچستان کشته شدند. تندروان در امتداد راهي حمله کردند که در حدود ۱۵۰۰ تن از افراد قبايلي بعدتر تحت يک پروگرام اسکان مجدد حکومت بسوي خانه هاي شان رفتند.

يک تندرو ديگر قبايلي بعدتر وقتي کشته شد که موترسيکل حاملش بر يک ماين اصابت نمود.

در ساير انکشافات دران ولايت يک بم خانه ساخت در نزديک اقامتگاۀ جام محمد يوسف، وزير اعظم ايالتي منفجر گرديد ولي خساراتي را سبب نگرديد.


XS
SM
MD
LG