لینک های دسترسی

رايس ميگويد خروج يک عدۀ قابل ملاحظۀ عساکر امريکائي از عراق ممکن است


کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده ميگويد اگر قواي عراقي بتوانند مسؤليت امنيتي شان را افزايش دهند، وزارت دفاع ايالات متحده شايد در ظرف يک سال يک عدۀ قابل ملاحظۀ عساکر را از عراق خارج کند.

رايس طي صحبتي در تلويزيون امريکا گفت اگر قواي امنيتي عراق به انکشاف خود ادامه بدهد چنين خروجي کاملاً محتمل ميباشد.

هفتۀ گذشته جورج بش، رئيس جمهور گفت تصميم وقت خروج عساکر ايالات متحده از عراق توسط رؤساي جمهور آيندۀ ايالات متحده اتخاذ خواهد شد و در نتيجه در مورد مدت اقامت عساکر امريکائي در عراق اظهارات نظر را در واشنگتن سبب گرديد.

رايس گفت قوماندان هاي نظامي باتخاذ تصاميم در مورد تعداد عساکر باساس شرايط در ساحه، ادامه خواهند داد.

XS
SM
MD
LG