لینک های دسترسی

تقاضاي سفير امريکا در عراق براي سرکوبي مليشاه ها


زلمي خليل زاد ، سفير ايالات متحده امريکا در عراق ، از رهبران منقسم شدۀ عراق خواسته است تا کنترول مليشاه ها را که کشور را به از هم پاشيدن تهديد ميکنند ، در دست گيرند.

خليل زاد ، طي بازديدش از يک مرکز جوانان در بغداد بروز شنبه گفت ، عراقي ها بيشتر از اثر خشونت هاي مليشه ها تلف ميشوند ، تا از خشونت دهشت افگنان. او گفت ، کشور بايد بر اين مليشه ها مسلط گردد - مليشه هاي که بسياري شان با رهبران قدرتمند شيعه مذهب عراق ارتباط داشته و در قواي امنيتي و پوليس عراق ، رخنه کرده اند.

هشداريۀ سفير ايالات متحده در حالي است که رهبران شيعه و سني مذهب ، و همچنان کرد هاي عراق بروز شنبه يکبار ديگر نتوانستند بن بست روي تشکيل يک حکومت جديد را رفع کنند. هدف مذاکرات اخير ، حل اختلافات در مورد ساختار حکومت جديد ، به شمول پست قدر تمند صدارت ، مي باشد.

در عين حال ، عدۀ از نمايندگان کانگرس امريکا که در حال حاضر مشغول بازديد از کشور جنگ زدۀ عراق هستند ، پيامي تندي را به رهبران اين کشور فرستانده اند. اين هيت که رهبري اش را سناتور جان ميکين به عهده دارد ميگويد ، مردم امريکا با عدم پيشرفت تشکيل حکومت در عراق ، بي حوصله شده و خواستار عاجل نتايج درين رابطه ميباشند.


XS
SM
MD
LG