لینک های دسترسی

زد وخوردها در افغانستان يک عسکر امريکائي و هفت طالب کشته شد


مامورين افغاني و امريکائي ميگويند تصادمي بين شورشيان طالب و عساکر افغاني بحمايت عساکر ايالات متحده در ولايت هلمند باعث قتل يک عسکر امريکائي و هفت شورشي گرديد.

يک بيانيۀ قواي نظامي حاکيست که يک عسکر ديگر امريکائي و يک عسکر افغان درين جنگ هاي شديد امروزي در ولسوالي سنگين مجروح شده اند.

بيانيه حاکيست که جنگ بعد ازان مشتعل شد که عساکر افغاني و امريکائي بحمايت طيارات و هليکوپترهاي توپ دار بر مواضع دشمن حمله کرده ۱۱ بم پرتاب نمودند.

ولايت هلمند از وقتي که قواي تحت رهبري ايالات متحده در سال ۲۰۰۱ طالبان را از قدرت برانداختند، مرکز فعاليت هاي شورشيان بوده است.


XS
SM
MD
LG