لینک های دسترسی

حملۀ انتحاري 40  نفر را در يک پايگاه نظامي در عراق بهلاکت رسانيد


مامورين عراقي مي گويند يک بم افگن انتحاري امروز دوشنبه در يک پايگاه مشترک امريکا وعراق در شمال بغداد حد اقل ۴۰ نفر را به هلاکت رسانيد.

آنها گفتند که بم افگن مواد منفجرۀ حاملش را در مرکز جلب افراد نظامي در نزديک تل افارمنفجر ساخت.

اين حمله در حالي صورت ميگيرد که وزيران شيعۀ شامل در حکومت عراق از عمليات مشترک امريکايي وعراقي بروز يکشنبه در بغداد انتقاد کردند که طي آن ۱۶ نفر کشته شد. چندين وزير کابينه گفتند که آن حمله زايرين غير مسلح را در يک مسجد در همسايگي صدر به قتل رسانيده است .

اما قواي نظامي امريکا مي گويد ، که قواي خاص عراقي به همراهي مشاورين امريکايي تندروان را به قتل رسانيده و يک عراقي را آزاد نمودند که گروگان گرفته شده بود. قواي نظامي همچنان از داخل شدن عساکر به داخل مسجد انکار نمود.

دريک انکشاف ديگرتلويزيون عربي زبان الجزيره ويديو تيپي را بنمايش گذاشت که به اساس ادعا به عزت ابراهيم ال دوري يکي از جنرالهاي فراري صدام تعلق دارد که از رهبران عرب ميخواهد که حکومت عراق را تحريم نموده و از شورش هاي تحت حمايت سني ها طرفداري نمايند.


XS
SM
MD
LG