لینک های دسترسی

پارلمان فلسطينيان کابينه حماس را به تصويب رسانيد


پارلمان فلسطين پيشنهادي حماس را به تصويب رسانيده و راهرا براي کار اين گروه تندرو اسلامي هموار نمود

نمايندگان پارلمان امروز سه شنبه براي تصويب کابينه يک روز بعدازان راي دادند که اسماعيل حنييه صدراعظم موظف حکومت خود را معرفي کرد. تصويب کابينه بخاطري توقع برده ميشد که حماس در پارلمان اکثريت کرسي ها رابدست دارد

بروز دوشنبه ، حنييه از چهار ميانجي مسالۀ فلسطين ، يعني ايالات متحده ، اتحاديه اروپا ، روسيه و ملل متحد تقاضا نمود تا براي رسيدن به صلح در شرق ميانه کمک کنند اما وي گفت که گروههاي تندرو خلع سلاح نخواهند شد و اسرائيل را برسميت نخواهند شناخت

شان مک کار ميک ، نطاق وزارت خارجه امريکا ميگويد که حماس بايد گام هاي را قبل از اشتراک در مذاکرات بر دارد


XS
SM
MD
LG