لینک های دسترسی

مرد مسيحي افغان كابل را به قصد ايتاليه ترک گفت


يک مرد افغان که بخاطر گرايش به کيش مسيحيت با احتمال اعدام در افغانستان مواجه بود کابل را بقصد ايتاليه ترک کرد. حکومت ايتاليه به او پناهندگي سياسي اعطا کرده است.

حکومت اتياليه ميگويد عبدالرحمن ۴۱ ساله شايد امشب به ايتاليه مواصلت کند.

عبدالرحمن بخاطر ترک اسلام وقبولي دين مسيحيت در ۱۵ سال قبل، که در افغانستان يک جرم بزرگ است ، زنداني شده بود اما فشار شديد بين المللي باعث شد که يک محکمه قضيۀ او را رد نمايد. عبدالرحمن اين هفته از زندان آزاد شد.

بعضي ملا هاي مسلمان گفته اند که اگر حکومت داخل اقدام نشود مردم عادي بايد عبدالرحمن را بکشند و اعضاي پارلمان افغانستان ميگويند عبدالرحمن نبايد گذاشته شود که کشور را ترک کند.

قانون اساسي افغانستان شامل اصول آزادي هاي مدني و قوانين اسلامي است وتصريح ميدارد که هر مسلماني که دين اسلام را رها کند بمرگ مواجه خواهد شد.


XS
SM
MD
LG