لینک های دسترسی

حزب کديمۀ اسرائيل در صْدد ائتلاف با حزب کارگر است


حزب کديمۀ اسرائيل ساعاتي بعد از اعلام پيروزي در انتخابات پارلماني به مذاکره با شرکاي احتمالي اش آغاز کرده است.

حزب کديمه با بدست آوردن ۲۸ کرسي در پارلمان ۱۲۰ عضوي اسرائيل بيشترين آرا را دريافت داشته اما مامورين ميگويند آنها در صدد ائتلاف وسيعتري با حزب کارگر اسرائيل و يک حزب کوچکتر مذهبي ميباشند.

بعد از اعلام نتايج انتخابات ايهود اولمرت رهبر حزب کديمه و کفيل صْدارت گفت اگر مذاکرات صلح با حکومت فلسطيني تحت رهبري حماس ممکن نباشد اسرائيل براي تعين سرحداتش بتنهايي اقدام خواهد کرد.

اولمرت گفت شرکاي ائتلاف بايد از پلان او مبني بر خروج يک جانيه از باريکۀ غزه موافقه نمايند.

رئيس جمهور بش امروز در واشنگتن به اولمرت تلفن کرده وپيروزي اش را تبريک گفت.

اما اسماعيل هانيه مربوط گروه اسلامي حماس و صدراعظم فلسطيني ها که بزودي کرسي اش را احراز خواهد کرد هشدار داد که اگر اسرائيل حقوق فلسطيني ها را برسميت نشناسد، موج تازۀ خشونتها عليۀ آن کشور آغاز خواهد شد.


XS
SM
MD
LG