لینک های دسترسی

يک رهبر تندرو پاکستاني اختطاف ، لت وکوب وبعداً  آزاد شد


گزارشها از پاکستان حاکيست که افراد مسلح ناشناس رهبر يک گروه تندرو غير قانوني را که عليۀ کنترول هند بر کشمير ميجنگد، اختطاف، لت وکوب وسپس آزاد کرده اند.

اين شخص بنام فضل الرحمن خليل، رهبر گروه حرکت المجاهدين است که در سال ۲۰۰۱ غيرقانوني اعلان شد. يکي از مشاورين وي ميگويد، خليل و راننده اش در اواخر روز سه شنبه در نزديک اسلام آباد ربوده و حدود شش ساعت بعد تر در نزديکي آن محل پيدا شدند.

وي گفت خليل بشدت لت وکوب شده و در يک شفاخانه بستر شده است.

فضل الرحمن خليل دو سال قبل در جريان سرکوبي تندروان و بيناد گرايان توسط حکومت دستگير شده بود وچندين ماه را در حبس بسر برد. چنين فکر ميشود که وي با شبکۀ دهشت افگن القاعده ارتباطاتي دارد.


XS
SM
MD
LG