لینک های دسترسی

نطاق طالبان آزادي مسيحي افغان را محکوم کرد


کسي که خود را نطاق طالبان معرفي کرده حکم يک محکمۀ افغانستان را در مورد رهائي يک مرد افغان که بخاطر ترک دين اسلام با احتمال اعدام مواجه بود، محکوم کرده است.

محمد حنيف که ادعا ميکند از طالبان نمايندگي ميکند از افغان ها خواستار شد تا عليۀ اين حکم قيام کنند.

عبدالرحمن بخاطر گرايش به مسيحيت در ۱۵ سال قبل زنداني شده بود، اما يک محکمه به تعقيب فشار شديد بين المللي قضيه را رد کرده و عبدالرحمن را آزاد نمود.

سخنگوي ادعا شدۀ طالبان گفت که اين عمل محکمه واضح ميسازد که قوۀ قضائيه و تصميم گيرندگان افغانستان مستقل نيستند. او آنچه را جرم حکومت دست نشانده خواند، محکوم نمود.

عبدالرحمن ديروز بعد ازان به روم مواصلت کرد که ايتاليا به او پناهندگي سياسي اعطا کرد.

در واشنگتن، مجلس نمايندگان کانگرس ديروز قطعنامه اي را باتفاق آرا تصويب کرده از افغانستان خواستار شد تا آزادي مذهب را رعايت کند.

سلڤيو برلوسکوني، صدراعظم ايتاليا از افشاي محل بودوباش عبدالرحمن امتناع ورزيد ولي گفت که وزارت داخلۀ ايتاليا از او محافظت ميکند. توقع ميرود عبدالرحمن در ايتاليا موقف پناهندگي را دريافت کند.


XS
SM
MD
LG