لینک های دسترسی

مرمي هاوان در پاکستان دو نفر را کشته ۹ تن ديگر را زخمي ساخت


مقامات پاکستاني ميگويند مرمي هاي هاوان که در جريان جنگ بين مليشياي طرفدار طالبان و قواي امنيتي پاکستان در نزديک سرحد افغانستان از هدف منحرف شده و بر منازل اهالي اصابت کرد دو نفر را کشته و حد اقل هفت تن ديگر را زخمي ساخت.

در تصادماتي که به تعقيب شليک راکت توسط تندروان بر پوستۀ امنيتي در نزديک شهر ميرعلي در وزيرستان شمالي رخ داد، دو عسکر حکومتي مجروح شدند.

قواي امنيتي به آتش متقابل پرداخت که براي ساعت ها دوام کرد.

هنوز معلوم نيست که تلفات و جراحات اهالي را هاوان قواي حکومتي سبب گرديد و يا تندروان.

در تصادمات هفته هاي اخير بين قواي امنيتي و تندروان بيش از ۲۰۰ نفر کشته شدند که اکثريت شان را تندروان تشکيل ميداد.

چنين اظهار عقيده ميشود که اعضاي رژيم طالبان و تندروان القاعده در منطقه پنهان شده اند.


XS
SM
MD
LG