لینک های دسترسی

وزراي خارجه از ايران تقاضا کردند تا بميز مذاکرات برگردد


آلمان و پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد از ايران تقاضا کردند تا بميز مذاکرات روي پروگرام ذروي برگردد.

فرانک والتر شتاين ماير، وزير خارجۀ آلمان گفت ايران بايد بين انزواي که خودش بخاطر فعاليت هاي ذروي بر خود تحميل کرده و مذاکرات يکي را انتخاب کند.

شتاين ماير بعد از ملاقات در برلين با وزراي خارجۀ روسيه، چين، فرانسه، ايالات متحده و برتانيه اين موضوع را بيان کرد.

اين ملاقات در برلين يک روز بعد ازان صورت گرفت که شوراي امنيت ملل متحد بيانيه اي را بتصويب رسانيده به ايران ۳۰ روز وقت داد تا فعاليت هاي غني سازي يورانيم را تعليق کند.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده بيانيۀ ملل متحد را يک قدم مهم دپلوماتيک خواند که نشان ميدهد تهران نسبت بهر وقت ديگري منزوي تر شده است.

اما جاويد ظريف، نمايندۀ ايران در ملل متحد از بيانيه انتقاد کرده گفت ايران بر فشار بين المللي جهت متوقف ساختن فعاليت هاي ذروي اش سر خم نخواهد کرد.


XS
SM
MD
LG