لینک های دسترسی

جل کرل گروگان امريکائي در عراق آزاد شد


جل کرل ژورناليست امريکائي تقريباً سه ماه بعد از اختطافش در عراق، آزاد گرديد.

کرل بيک تلويزيون عراقي گفت که اختطاف کنندگان با او رويۀ خوبي کردند. او گفت که هيچگاه تهديد و لت و کوب نشده است. او گفت نميداند که در کجا نگهداري ميشد.

يک مامور پوليس عراقي گفت يک گروۀ ناشناس ژورناليست امريکائي را امروز بدفتر يک سياستمدار سني عرب در بغداد تسليم کرد.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده گفت امريکا از شنيدن خبر رهائي کرل مسرور و راحت شد.

جل کرل که گزارشاتش در روزنامۀ کرسشن ساينس مانيتر چاپ ميشد بتاريخ هفتم جنوري اختطاف شد. اختطاف کنندگان ترجمان عراقي او را کشتند.

اختطاف کنندگان چندين بار تهديد کردند او را خواهند کشت مگر اينکه زنان عراقي از زندان هاي عراق آزاد شوند.


XS
SM
MD
LG